Nota’s

Wij besteden de verwerking van de nota’s uit aan Infomedics. Zij verzorgen het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van de betalingen. Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Uw rekening op papier of online?

De nota’s worden via de email verstuurd. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Als u binnen zeven dagen na ontvangst van de email niet inlogt, ontvangt u alsnog automatisch een papieren factuur.
Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Online alles regelen

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren
    U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen
    Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
  • Veelgestelde vragen bekijken
    Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Dekkingsvoorwaarden

De dekkingsvoorwaarden van de verschillende ziektekostenverzekeringen zijn nogal uiteenlopend. Een overzicht van de dekking kunt u opvragen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Als u een kostbare behandeling moet ondergaan en u wilt vooraf een schatting van de kosten hebben, dan kunt u vooraf bij ons om een begroting vragen.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven in de mondzorg vast. Deze landelijke tarieven zijn hier te raadplegen. Als u meer inzicht wilt in de te verwachten kosten van een behandeling, kunt u ons om een begroting vragen. Wilt u meer inzicht in de tandartsrekening, dan kunt u dat hier nalezen.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Deze site geeft onafhankelijke informatie en is opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.
Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.