Spoedgevallen

In sommige gevallen is tandheelkundige zorg met spoed noodzakelijk. Denkt u bijvoorrbeeld aan een uitgeslagen tand, onhoudbare kies of tandpijn, een nabloeding na een tandheelkundige ingreep.

Bent u bij ons ingeschrevenen heeft u tijdens kantooruren met spoed tandheelkundige zorg nodig?

Neemt u dan contact op met tandarts Kloeg ( 073-6133515 ) of tandarts Eming ( 073-6126585 )

Hulp buiten kantooruren, ’s avonds of in het weekend
Het kan gebeuren dat u buiten kantooruren, ’s avonds of in het weekend onverwacht met spoed tandheelkundige zorg nodig hebt. U wordt dan doorverwezen naar de Tandarts Spoedgevallendienst  regio ’s-Hertogenbosch & Rosmalen. Tandheelkundig Centrum ‘De Seringen’ is bij deze dienst aangesloten. Dit betekent voor u dat er altijd een tandarts binnen de vastgestelde regio beschikbaar is.  Om met de betreffende tandarts in contact te komen belt u het volgende nummer. Houdt u pen en papier bij de hand.

Telefoonnummer Tandarts Spoedgevallendienst: 0900- 2020914.

Houdt u er rekening mee dat voor een behandeling buiten gewone werkuren een toeslag wordt gerekend. Ook dient u contant af te rekenen. Wij raden u aan om €150,-  in kleine coupures mee te nemen. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.

 

Hulp in het paasweekend.

In verband met het paasweekend zijn wij gesloten tot dinsdag 23 april. U kunt ons dinsdagochtend 23 april vanaf 8 uur weer telefonisch bereiken.

Voor spoedgevallen tijdens het paasweekend kunt u bellen met de Tandartsspoedgevallendienst ‘s-Hertogenbosch telefoonnummer 0900- 20 20 914.

Houdt u er rekening mee dat voor een behandeling buiten gewone werkuren een toeslag wordt gerekend. Ook dient u contant af te rekenen. Wij raden u aan om € 150,00 in kleine coupures mee te nemen. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.

Indien u een afspraak wilt verzetten of annuleren kunt u een mail sturen naar: praktijk@deseringen.nl

 

Wij wensen u een fijn paasweekend!

Team Tandheelkundig Centrum De Seringen.