Spoedgevallen

In sommige gevallen is tandheelkundige zorg met spoed noodzakelijk. Denkt u bijvoorbeeld aan een uitgeslagen tand, onhoudbare kies of tandpijn, een nabloeding na een tandheelkundige ingreep.

Bent u bij ons ingeschrevenen heeft u tijdens kantooruren met spoed tandheelkundige zorg nodig?

Neemt u dan contact op met tandarts Kloeg ( 073-6133515 ) of tandarts Eming ( 073-6126585 )

Hulp buiten kantooruren, ’s avonds of in het weekend
Het kan gebeuren dat u buiten kantooruren, ’s avonds of in het weekend onverwacht met spoed tandheelkundige zorg nodig hebt. U wordt dan doorverwezen naar de Tandarts Spoedgevallendienst  regio’s-Hertogenbosch & Rosmalen. Tandheelkundig Centrum ‘De Seringen’ is bij deze dienst aangesloten. Dit betekent voor u dat er altijd een tandarts binnen de vastgestelde regio beschikbaar is.  Om met de betreffende tandarts in contact te komen belt u het volgende nummer. Houdt u pen en papier bij de hand.

Telefoonnummer Tandarts Spoedgevallendienst: 0900- 2020914.

Houdt u er rekening mee dat voor een behandeling buiten gewone werkuren een toeslag wordt gerekend. Ook dient u contant af te rekenen. Wij raden u aan om €150,-  in kleine coupures mee te nemen. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.

 

Hulp in de zomervakantie 2019 

Tijdens de zomervakantie 8 juli t/m 11 augustus is de praktijk geopend, echter met beperkte bezetting. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, kunt u het op een later tijdstip nogmaals proberen of een email sturen naar praktijk@deseringen.nl

 

Voor spoedgevallen kunt u ook contact opnemen met tandartspraktijk De Zevenhont 073-641 77 22.

Bij De Zevenhont dient u rekening te houden met contante betalingen.

Buiten kantoortijden kunt u voor spoedgevallen bellen met de tandartsspoedgevallendienst ‘s-Hertogenbosch    0900-2020914.

Houdt u er rekening mee dat u eventueel contant moet betalen.

Indien u een afspraak wilt verzetten of annuleren kunt u een mail sturen naar: praktijk@deseringen.nl

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie!

Team Tandheelkundig Centrum De Seringen.